Nieuwkomer Coaching naar Werk

 Oirschot worden nieuwkomers geholpen om zo snel mogelijk deel te nemen aan de nederlandse samenleving

Wat is ons doel ?

Ons doel is nieuwkomers met vluchteling achtergrond die dit willen, te helpen, duurzaam en goed gewaardeerd werk te laten vinden
Op dit moment zijn de 80 nieuwkomers in Oirschot verdeeld volgens onderstaande indeling van de participatie ladderParticipatieladder :
 1. geisoleerd
 2. sociale contacten bijv. drink een kopje thee
 3. deelname georgansiseerde activiteiten bijv. Nieuwkomers Oirschot
 4. vrijwilligerswerk bijv. Oirschot doet
 5. gesubsidieerd werk bijv. via WSD
 6. betaald werk
 7. uit de bijstand

Wat doen wij ?

Wij ondernemen de volgende aktiviteiten
 1. aanvullende taallessen
 2. het ondersteunen in de opleiding- en beroepskeuze
 3. het zoeken van geschikte werkgevers
 4. begeleiden van de sollicitatie en 
 5. het aanbevelen van kandidaten, die dit wensen, bij ISD / Kempenplus.

Wie zijn wij ?


Wij zijn een groep enthousiaste Coaches voor Nieuwkomers.
We worden dagelijks gemotiveerd door de ijver en de vorderingen die onze coachees maken

Maar het eindresutaat telt : het gaat om het doel (de baan) en niet het middel (het coachen)

Hoor jij daar bij ?

Spreekt dit je aan ?
We kunnen nog zeker m.n. vrouwelijke vrijwilligers gebruiken !
Informeer je via een vrijblijvend telefoongesprek : zie contact 

Contact

Ruud Merks
06 53726512